“Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên

Bài đăng trong diễn đàn 'Khoe xe' gửi bởi Thành Đỗ vào ngày Aug 6, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
 1. Thành Đỗ Guest

  Ít ai biết rằng, ở Triều Tiên vẫn đang tồn tại một loại xe tải “cực độc” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – xe chạy bằng than củi.
  “Độc” vì tính ra ở thời điểm hiện tại, trên thế giới, có lẽ chỉ còn duy có Triều Tiên là đang sử dụng loại xe tải chạy bằng phương pháp “cổ lỗ sĩ”: sinh công từ than củi. Và “độc” vì khí thải từ chiếc xe ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người và môi trường....


  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên
  Ít ai biết rằng, ở Triều Tiên vẫn đang tồn tại một loại xe tải “cực độc” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – xe chạy bằng than củi.
  “Độc” vì tính ra ở thời điểm hiện tại, trên thế giới, có lẽ chỉ còn duy có Triều Tiên là đang sử dụng loại xe tải chạy bằng phương pháp “cổ lỗ sĩ”: sinh công từ than củi. Và “độc” vì khí thải từ chiếc xe ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người và môi trường....


  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  Ít ai biết rằng, ở Triều Tiên vẫn đang tồn tại một loại xe tải “cực độc” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – xe chạy bằng than củi.
  “Độc” vì tính ra ở thời điểm hiện tại, trên thế giới, có lẽ chỉ còn duy có Triều Tiên là đang sử dụng loại xe tải chạy bằng phương pháp “cổ lỗ sĩ”: sinh công từ than củi. Và “độc” vì khí thải từ chiếc xe ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người và môi trường....


  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi
  “Soi” loại ôtô “cực độc” ở Triều Tiên diễn đàn xe hơi

Share This Page