Cao điểm bệnh thủy đậu

Bài đăng trong diễn đàn 'Vay, tài chính, bảo hiểm' gửi bởi wankadanhungntc vào ngày Apr 7, 2018.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
 1. Các bác sĩ cho biết thy đu có th xut hin quanh năm nhưng tp trung nhiu vào mùa đông - xuân. Ph n mang thai mc thy đu ba tháng đu ca thai kỳ có nguy cơ sy thai hoc em bé có th mc mt s d tt bm sinh.

  xem thêm an cung ngưu hoàng hoàn chinh hang

  Mi đây, khoa truyn nhim đã điu tr cho hàng trăm ca mc thy đu, trong đó có hàng chc ca có biến chng nng.

  Các bác sĩ cho biết điu quan trng nht là theo dõi và phát hin kp thi các biến chng, gi gìn v sinh thân th và tránh s dng các thuc có nguy cơ làm bnh nng lên như corticoid. Không phi kiêng nước, kiêng gió.

  xem thêm an cung ngưu hoàng hiu rùa vàng

  Nếu bnh nhân có bnh cnh nn hoc có biến chng thì sm đưa bnh nhân đi bnh vin đ được điu tr.

Share This Page