Mazda CX-5 giành được danh hiệu “Mẫu xe của năm”tại Nhật Bản

Bài đăng trong diễn đàn 'MAZDA' gửi bởi Thành Đỗ vào ngày May 2, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
 1. Thành Đỗ Guest

  Mazda CX-5 giành được danh hiệu “Mẫu xe của năm”tại Nhật Bản diễn đàn xe hơi
  Mazda CX-5 giành được danh hiệu “Mẫu xe của năm”tại Nhật Bản diễn đàn xe hơi
  Mazda CX-5 giành được danh hiệu “Mẫu xe của năm”tại Nhật Bản diễn đàn xe hơi
  Mazda CX-5 giành được danh hiệu “Mẫu xe của năm”tại Nhật Bản diễn đàn xe hơi
  Mazda CX-5 giành được danh hiệu “Mẫu xe của năm”tại Nhật Bản diễn đàn xe hơi

Share This Page