Những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống (Phần 10)

Bài đăng trong diễn đàn 'Chợ trời, linh tinh' gửi bởi cocghe59933 vào ngày Nov 27, 2015.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!

Share This Page