Porsche công bố hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết của 918 Spyder

Bài đăng trong diễn đàn 'Công nghệ, kỹ thuật số' gửi bởi khoamouse vào ngày May 18, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!

Share This Page