Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Bài đăng trong diễn đàn 'Luật, thủ tục, ATGT' gửi bởi Tư vấn pháp luật - Dân vào ngày May 3, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
  1. /dantri.com.vn/tu-van-phap-luat/quy-dinh-ve-truong-hop-mat-nang-luc-hanh-vi-dan-su-657152.htm' > [IMG] (Dân trí) - Bác tôi sinh năm 1945, bị tai nạn khi còn trẻ, lại do tuổi cao, mắt mờ không thể đọc và ký được, nhưng vẫn minh mẫn. Hiện nay bác tôi muốn bán một căn nhà có sổ đỏ thì cần thực hiện thủ tục gì?
    Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự
    <a href = 'http://dantri.com.vn/tu-van-phap-luat/quy-dinh-ve-truong-hop-mat-nang-luc-hanh-vi-dan-su-657152.htm' > <img border="0" src="http://dantri21.vcmedia.vn/zoom/130_100/5lKgt6yZqsKHwMA6CCIi/Image/2012/09/tlct1-f2f52.jpg" /> </a>(Dân trí) - Bác tôi sinh năm 1945, bị tai nạn khi còn trẻ, lại do tuổi cao, mắt mờ không thể đọc và ký được, nhưng vẫn minh mẫn. Hiện nay bác tôi muốn bán một căn nhà có sổ đỏ thì cần thực hiện thủ tục gì?

Share This Page