Số người mắc bệnh đột quỵ ngày càng tăng

Bài đăng trong diễn đàn 'Sử dụng - Bảo Dưỡng' gửi bởi wankadanhungntc vào ngày Apr 11, 2018.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
  1. Theo thng kê, năm 2005 khoa bnh lý mch máu Bnh vin Nhân Dân 115 TP.HCM tiếp nhn 1.210 bnh nhân đt qu thì năm 2013 con s này đã là 7.923 bnh nhân. Ti Vin tim mch Bnh vin Bch Mai Hà Ni năm 1992 có 2.086 bnh nhân b đt qu thì năm 2000 tăng lên 4.354 bnh nhân.

    xem thêm an cung ngưu hoàng hoàn chinh hang

    Bnh nhân đt qu khi được điu tr ti các đơn v đt qu (mt khu trong khoa cp cu hoc khoa thn kinh, có đ kh năng áp dng các phương pháp điu tr đc hiu đt qu) s gim 10% t l t vong, gim sáu ngày điu tr ni trú, tăng thêm 5% bnh nhân sng không cn tr giúp.

    Theo khuyến cáo ca Hoa Kỳ và châu Âu, khong 200.000 dân cn mt đơn v đt qu. Vi dân s Vit Nam hin nay ước tính khong 86 triu người, s cn ti 430 đơn v đt qu trong khi nước ta ch có 21 đơn v. Trong s nhng đơn v đt qu hin có li tp trung nhiu ti hai TP ln là TP.HCM (10 đơn v) và Hà Ni (3 đơn v), còn nhiu bnh vin ln và tnh, thành chưa có đơn v đt qu.

    xem thêm an cung ngưu hoàng hiu rùa vàng

Share This Page