Tăng trưởng tín dụng còn phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế

Bài đăng trong diễn đàn 'Vay, tài chính, bảo hiểm' gửi bởi Tài chính - Đầu tư - Dân vào ngày Aug 8, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
  1. Tăng trưởng tín dụng còn phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế
    /dantri.com.vn/tai-chinh-dau-tu/tang-truong-tin-dung-con-phu-thuoc-vao-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-764551.htm' > [IMG] Trong Chỉ thị 03/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng các tháng cuối năm 2013 vừa ban hành ngày 18/7, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các NHTM đẩy mạnh tín dụng thực hiện mục tiêu tăng trưởng 12% để hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% trong năm 2013.

Share This Page