Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn

Bài đăng trong diễn đàn 'Luật, thủ tục, ATGT' gửi bởi Tư vấn pháp luật - Dân vào ngày May 3, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
  1. /dantri.com.vn/tu-van-phap-luat/thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-653750.htm' > [IMG] (Dân trí) - Công ty tôi là công ty Trách nhiệm hữu hạn được thành lập từ năm 2010. Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu thay đổi tên công ty do tên cũ hơi dài và không còn phù hợp với tình hình mới nữa. Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì?
    Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn
    <a href = 'http://dantri.com.vn/tu-van-phap-luat/thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-653750.htm' > <img border="0" src="http://dantri21.vcmedia.vn/zoom/130_100/5lKgt6yZqsKHwMA6CCIi/Image/2012/09/thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty-TNHH-295x300-b894b.jpg" /> </a>(Dân trí) - Công ty tôi là công ty Trách nhiệm hữu hạn được thành lập từ năm 2010. Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu thay đổi tên công ty do tên cũ hơi dài và không còn phù hợp với tình hình mới nữa. Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì?

Share This Page