Toyota đau đầu vì nửa triệu xe Daihatsu bị thu hồi

Bài đăng trong diễn đàn 'Daihatsu - Isuzu - Suzuki' gửi bởi Thành Đỗ vào ngày Apr 23, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
  1. Thành Đỗ Guest

    Toyota đau đầu vì nửa triệu xe Daihatsu bị thu hồi
    diễn đàn xe hơi. Toyota đau đầu vì nửa triệu xe Daihatsu bị thu hồi
    diễn đàn xe hơi. Toyota đau đầu vì nửa triệu xe Daihatsu bị thu hồi

Share This Page