Toyota ra mắt xe nhỏ giá khoảng 160 triệu đồng

Bài đăng trong diễn đàn 'Daihatsu - Isuzu - Suzuki' gửi bởi Thành Đỗ vào ngày Apr 23, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
  1. Thành Đỗ Guest

    Toyota ra mắt xe nhỏ giá khoảng 160 triệu đồng
    diễn đàn xe hơi. Toyota ra mắt xe nhỏ giá khoảng 160 triệu đồng
    diễn đàn xe hơi. Toyota ra mắt xe nhỏ giá khoảng 160 triệu đồng

Share This Page