Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy

Bài đăng trong diễn đàn 'GM Chevrolet' gửi bởi nhan.dvk vào ngày Apr 23, 2013.

BÀI ĐĂNG SAI BOX HOẶC SPAM SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC, BAN NICK VÀ BAN IP VĨNH VIỄN!
 1. nhan.dvk Guest

  diễn đàn xe hơi. Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy
  diễn đàn xe hơi. Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy
  diễn đàn xe hơi. Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy
  diễn đàn xe hơi. Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy
  diễn đàn xe hơi. Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy
  diễn đàn xe hơi. Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy

Share This Page